PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
IČ-SN - Ing. Milan Snopek AI 0301523, MgA. Jan Nájemník

Svou projekční a inženýrskou činností zabezpečujeme
práce ve všech fázích výstavby.
Opíráme se o komplexní znalost řešené problematiky
a dlouholeté zkušenosti.
Máme autorizaci v oborech IP00 - Pozemní stavby a IE01 - Technika prostředí staveb

Služby

PROJEKČNÍ ČINNOST


Zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci či architektonické studie staveb modelováním v 3D prostředí.

PORADENSKÁ ČINNOST


Poraďte se s odborníky, jak
nejlépe řešit daný problém

INŽENÝRSKÁ ČINNOST


Zajišťujeme inženýrskou činnost ve výstavbě. Provádění stavebních dozorů autorských dozorů a technických dozorů investora 

Mobirise

Nabídka služeb


V Projekční kanceláři nabízíme našim zákazníkům individuální přístup, partnerství a podporu během náročného procesu výstavby.

Svou projekční a inženýrskou činností zabezpečujeme práce ve všech fázích výstavby – od počátečního záměru investora, výběru vhodné lokality, přes studii a projektovou dokumentaci, stavební povolení, až po skutečnou realizaci.

Dále zajišťujeme podrobné tepelně technické posouzení budov včetně návrhů a opatření v software pro oblast hodnocení energetické náročnosti budov a TZB. Naši nabídku tvoří rozsáhlý soubor vzájemně propojených programů a modulů.

Samozřejmostí je respektování osobních specifik, a proto jsou naše projekty vytvořeny podle vašich potřeb a představ. Naší úlohou je tyto představy a přání ztvárnit a nabídnout technická řešení. Řešíme komplexně požadavky našich klientů – zaměřujeme se nejen na design, ale zejména na funkčnost a detailní zpracování.

Dále nabízíme zákazníkům doplňkové služby jako např. průkazy energetické náročnosti či oceňování staveb a kalkulací v soustavě ÚRS.

Kvalitu naší práce dokazuje množství zrealizovaných akcí, především ale spokojení zákazníci, kteří se na nás opakovaně obrací s novými záměry.

Reference 
Rodinné a bytové domy

Projekční a inženýrská činnost pro novostavby, přístavby či rekonstrukce rodinných a bytových domů.

Provozovny

Projekční a inženýrská činnost v oblasti zemědělství např. jatky, chladírenská zařízení, ustájení, zimoviště, zpracování masa. 
Řešíme změny v užívaní k realizaci nových provozoven (restaurace, rychlé občerstvení, kavárny, pneuservisy apod.)

Technická zařízení budov

Projekční činnost v oblasti technických zařízení budov např. vytápění, chlazení, vzduchotechnika, zdravotně technické instalace, elektro.

Dopravní a inženýrské stavby

Projekční a činnost pro výstavbu sjezdů, parkovacích ploch, místních komunikací, vodovodních a kanalizačních řadů.

 Kontakty

Telefon

Ing. Milan Snopek:     +420 723 769 862
MgA. Jan Nájemník:   +420 725 528 214

Kontaktní formulář

O nás

Projekční kancelář založena v roce
2014 v Sokolově. 

Firemní údaje
  • IČ: 031 22 905
  • IDDS: xbmjugq
  • Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
  • Č.ú.:107-7795440297/0100
Kontakt
  • Nádražní 189
  • 356 01 Sokolov
  • Telefon: +420 723 769 862
  • Email: MilanSnopek@seznam.cz

Build your own site - Find more